Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Justiției

Departamentul Instituțiilor Penitenciare

A A A

Unitatea de Implementare a Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău

Introducere:

Sistemul penitenciar al Republicii Moldova administrează 17 instituţii penitenciare. Cinci instituţii penitenciare posedă statut de izolator de urmărire penală, un penitenciar este destinat detenţiei minorilor, o instituţie penitenciară este destinată detenţiei condamnatelor de gen feminin, existând şi un penitenciar cu statut de spital în care sunt trataţi deţinuţii sistemului penitenciar. Celelalte 9 instituţii penitenciare sunt destinate ispăşirii pedepselor privative de libertate.

Numărul cel mai mare de deţinuţi este concentrat în Penitenciarul nr. 13 – Chişinău. Această instituţie penitenciară găzduieşte anual peste 12000 de persoane, fiind izolatorul de urmărire penală cu cea mai mare fluctuaţie. Acest fapt este datorat amplasării în municipiul Chişinău a Curţii de Apel şi a Curţii Supreme de Justiţie, instituţii care procesează majoritatea dosarelor în sistemul judiciar al    Republicii Moldova.

Fluxul mare de deţinuţi în Penitenciarul nr. 13 – Chişinău cauzează fenomenul suprapopulării. Aceasta contravine standardelor internaţionale de detenţie care presupun acordarea a 4m2 spaţiu de detenţie pentru fiecare deţinut în parte. În consecinţă Republica Moldova a fost condamnată multiplu de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru violarea Articolului 3 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului (Prevenirea torturii, tratamentului inuman sau degradant).

Legislaţia execuţional-penală a Republicii Moldova a inclus recomandările şi standardele internaţionale în domeniul executării sentinţelor, cum ar fi: Regulamentul Penitenciar European, recomandarea nr. R87 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei, adoptată în 1987, Articolului 3 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului (Prevenirea torturii, tratamentului inuman sau degradant), Convenţia internaţională pentru protecţia drepturilor omului, semnată în 1950 şi standardele minime de detenţie, adoptate de către ONU. Proiectul de construcţie al unui penitenciar cu statut de izolator de urmărire penală care va substitui actualul Penitenciar nr. 13 – Chişinău este prevăzut în Strategia naţională de reformă a justiţiei pentru anii 2011 – 2016.

În acest sens, în anul 2011, Guvernul Republicii Moldova a iniţiat negocieri cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei cu scopul finanţării proiectului de construcţie a unui penitenciar cu statut de izolator de urmărire penală care va substitui Penitenciarul nr. 13 – Chişinău. Drept urmare a negocierilor, la data de 13 iunie 2013, de către Consiliul de Administrare a Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei a fost aprobat proiectul menţionat.

Ulterior, prin Legea nr. 295 din 12 decembrie 2013 a fost ratificat Acordul-cadru de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului de construcţie a penitenciarului din Chişinău în sumă de 39,0 milioane de euro, semnat la 10 octombrie 2013.

În temeiul art. 2 al Legii, prin Hotărîrea Guvernului nr. 173 din 12 martie 2014 a fost instituită Unitatea de implementare a Proiectului de construcţie a penitenciarului din Chişinău, cu un personal în număr de 8 unităţi, 7 din care vor fi finanţate din bugetul de stat şi/sau din donaţii, iar 1 – din contul Grantului oferit conform Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului de construcţie a penitenciarului din Chişinău. Totodată, în temeiul pct. 2 al hotărîrii au fost aprobate Regulamentul de activitate al Unităţii de implementare a Proiectului de construcţie a penitenciarului din Chişinău, conform anexei nr. 1 şi structura Unităţii de implementare a Proiectului de construcţie a penitenciarului din Chişinău, conform anexei nr. 2.

Viitorul penitenciar va fi situat în municipiu Chişinău şi va avea o capacitate suficientă pentru a asigura respectarea standardelor internaţionale în domeniul detenţiei şi a eradica fenomenul suprapopulării.

 

Obiective:

Obiectivul de bază este construcţia unui Centru Penitenciar în municipiul Chişinău pentru 1536 deţinuţi cu statut de preveniţi care va înlocui actualul Penitenciar nr. 13 – Chişinău. Viitorul penitenciar va asigura respectarea Regulamentului European pentru Penitenciare - EPR2006(2) şi recomandările instituţiilor internaţionale.

Există o necesitate urgentă pentru a asigura depopularea Penitenciarului nr. 13 – Chişinău, îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă pentru angajaţii penitenciarului menţionat.

Guvernul Republicii Moldova a stabilit ca obiectiv prioritar construcţia unui penitenciar în Chişinău pentru dezvoltarea sectorului social în instituţiile de detenţie. În acest mod vor fi considerabil îmbunătăţite condiţiile de detenţie şi condiţiile de muncă pentru angajaţii penitenciarului, potrivit standardelor în domeniul respectării drepturilor omului, în conformitate cu Regulamentul European pentru Penitenciare.

Proiectul de construcţie al viitorului penitenciar va contribui la realizarea obiectivelor Guvernului în reformarea organizării şi managementul instituţiilor penitenciare, în scopul stabilirii unor noi standarde în siguranţă, securitate şi disciplină, fără a afecta demnitatea deţinuţilor, în conformitate cu Regulamentul Consiliului Europei nr.2006(2).

Prin construcţia, managementul, echiparea şi întreţinerea viitorului penitenciar sunt stabilite următoarele obiective:

-       îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie în conformitate cu Standardele Europene în domeniul detenţiei;

-       îmbunătăţirea condiţiilor de acordare a serviciilor medicale – acordarea asistenţei medicale primare şi tratamentul Tuberculozei;

-       sistemul de securitate în instituţia penitenciară va întruni standardele Europene şi prevederile Regulamentului European pentru Penitenciare;

-       condiţii de muncă îmbunătăţite în conformitate cu standardele internaţionale şi instruirea tuturor angajaţilor viitorului penitenciar de către experţi internaţionali;

-       implementarea recomandărilor CPT în domeniul spaţiului de detenţie, educaţiei, acordarea serviciilor medicale calitative şi protecţia deţinuţilor.

 

Structura Unităţii de implementare a Proiectului de construcţie a penitenciarului din Chişinău:

 

- Managerul proiectului;

- Specialist în achiziţii;

- Contabil;

- Specialist în securitate penitenciară;

- Mecanic/electrician şi specialist în instalaţii sanitare;

- Inginer civil;

- Specialist în resurse umane;

- Traducător.

Tags: