Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Justiției

Departamentul Instituțiilor Penitenciare

A A A

Transparență decizională

Pentru consultări publice a se vedea proiectul Instrucțiunii cu privire la modalitatea de redactare și autentificare a procurilor de către conducătorii instituțiilor penitenciare.

 

Raportul privind bilanțul activității sistemului penitenciar pentru anul 2017.

 

Nota informativă privind fluxul și examinarea petițiilor parvenite în adresa. Departamentului Instituțiilor Penitenciare pe parcursul anului 2017.

 

Raportul privind bilanțul activității sistemului penitenciar pentru semestrul I al anului 2017.

 

Proiect de ordin cu privire la organizarea procesului de monitorizare a implementării Strategiei de dezvoltare a sistemului penitenciar pentru anii 2016-2020.

 

Hotărârea Guvernului nr.1462 din 30.12.2016, cu privre la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului penitenciar pentru anii 2016-2020 și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia.

 

Raportul privind bilanțul activității sistemului penitenciar pentru anul 2016.

 

Declarația privind buna guvernare.

 

Nota informativă privind fluxul și examinarea petițiilor parvenite în adresa Departamentului Instituțiilor Penitenciare pe parcursul anului 2016.

 

Instrucțiunea de organizare a regimului de acces în sediul și pe teritoriul aferent al Departamentului Instituțiilor Penitenciare.

 

Regulamentul privind procedura de acces şi efectuare a controlului de specialitate la intrare în locul de deţinere asupra avocaţilor, notarilor şi mediatorilor sosiţi la întrevedere.

 

Raportul privind bilanțul activității sistemului penitenciar pentru anul 2015.

 

Proiectul Strategiei de Dezvoltare a Serviciului Penitenciar din Republica Moldova 2016-2020.

 

Anunțuri /Proiecte de acte.