Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Justiției

Departamentul Instituțiilor Penitenciare

A A A

Secţia relaţii externe, elaborări şi implementări programe

Şef al Secţiei relaţii externe, elaborări şi implementări programe

Gradul special: 

Telefon de contact: 022 409 789

E-mail: 

 

Luînd în consideraţie complexitatea misiunilor revenite spre îndeplinire Departamentului Instituţiilor Penitenciare şi obligaţiunea de a efectua reforme pentru racordarea condiţiilor autohtone de detenţie la standardele internaţionale şi  transpareanţa pe care instituţia o manifestă faţă de societatea civilă, a fost resimţită nevoia stabilirii unor relaţii pentru elaborarea proiectelor de asistenţă internaţională şi efectuarea schimbului de experienţă cu statele progresiste în domeniul standardelor penitenciare. În acest scop, la data de 1 august 2011, prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 330, a fost creată Secţia Relaţii Externe, Elaborări şi Implementări Programe (SREEIP).

 

Conducîndu-se de prevederile internaţionale şi recomandările statelor partenere, scopul serviciului constă în contribuţia prin activitatea sa la reformarea instituţiilor penitenciare, stabilirea parteneriatelor funcţionale, perfecţionarea standardelor de detenţie, promovarea şi respectarea drepturilor persoanelor private de libertate în condiţiile legii etc.

 

Secţia are misiunea de a contribui la realizarea obiectivelor strategice ale Departamentului prin elaborarea, promovarea şi implementarea politicilor eficiente de cooperare cu administraţiile penitenciare din străinătate şi cu instituţii şi organisme naţionale şi internaţionale precum şi accesarea şi implementarea proiectelor şi fondurilor externe.

 

Astfel, din cele expuse mai sus, se disting premise în  activitatea serviciului: analiza situaţiei interne în cadrul Departamentului Instituţiilor Penitenciare pe dimensiunea elaborării şi implementării de proiecte cît şi a activităţii de „fundrasing”, iniţierea unor colaborări cu organizaţiile non-guvernamentale naţionale şi internaţionale cu scopul de a atrage atenţia asupra situaţiei dificile existente din cadrul sistemului penitenciar autohton, iar în final de a obţine resurse financiare, consultaţie de profil, sau logistică din partea acestora. Iniţierea contactelor cu instituţiile de profil din statele Uniunii Europene, cu scopul contribuţiei la elaborarea unei strategii de dezvoltare în baza căreia va fi realizată colaborarea la un nivel înalt în toate domeniile de activitate ale Departamentului Instituţiilor Penitenciare.

 

Activitatea Secţiei Relaţii Externe, Elaborări şi Implementări Programe este asigurată de către patru colaboratori.

 

În perioada de activitate, SREEIP a semnat numeroase acorduri de colaborare cu ONG-urile locale şi internaţionale pentru acordarea asistenţei umanitare a echipamentului lipsă în instituţiile penitenciare subordonate Departamentului Instituţiilor Penitenciare. De asemenea au fost stabilite relaţii de colaborare cu statele membre Uniunii Europene în scopul fortificării parteneriatelor în domeniul reformării sistemului penitenciar.

 

Prin acordul încheiat cu Misiunea Norvegiană de experţi pentru promovarea supremaţiei legii în Moldova şi DIP, a fost iniţiat Proiectul Pilot: Crearea unui penitenciar model pentru minori conform standardelor Europene.

 

Acest proiect presupune reconstrucţia Penitenciarului nr.10 – Goian şi transferul minorilor din Instituţia de detenţie nr.2 - Lipcani cu scopul executării sancţiunilor privative de libertate în condiţii favorabile resocializării şi reintegrării sociale eficiente.

 

Colaboratorii SREEIP au contribuit la elaborarea documentaţiei de proiect necesare pentru construcţia viitorului penitenciar cu statut de izolator de urmărire penală care va substitui actualul Penitenciar nr.13 – Chişinău. Acest penitenciar va fi finanţat de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei în comun cu Guvernul Republicii Moldova şi va întruni standardele internaţionale de detenţie în domeniul detenţiei preventive.

Tags: