Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Justiției

Departamentul Instituțiilor Penitenciare

A A A

Secţia activitate psihologică cu personalul

Tatiana DIMITRIU

 

Şef al Secţiei activitate psihologică cu personalul

Gradul special: maior de justiție

Tel. de contact: 022 409 796

 

Secţia activitate psihologică cu personalul   are misiunea de a contribui la creşterea competenţei psihologice şi profesionale a colaboratorilor sistemului penitenciar în vederea umanizării şi eficientizării activităţii cu deţinuţii.

 

 Colaboratorii Secţiei activitate psihologică cu personalul participă la:

 

  • Examinarea psihologică a candidaţilor la încadrarea în serviciu în sistemul penitenciar, transfer sau promovare în funcţie, în cadrul Comisiei Medico-Militare al DIP;

  • Determinarea climatului  moral-psihologic în instituţiile penitenciare, organizează şi desfăşoară testarea colectivelor instituţiilor penitenciare, grupelor de colaboratori;

  • Realizarea şedinţelor de consiliere psihologică a personalului sistemului penitenciar şi a membrilor lor de familie pe probleme personale şi profesionale, la solicitarea acestora, păstrînd totodată informaţia cu caracter personal în conformitate cu legislaţia în vigoare;

  • Întocmirea şi realizarea programelor psihocorecţionale, în urma rezultatelor analizei psihodiagnostice efectuate;

  • Desfăşurarea pregătirii moral-psihologice a colaboratorilor instituţiilor penitenciare pentru activitatea în condiţiile extremale de lucru, prin implementarea programelor de dezvoltare a abilităţilor de reacţionare în situaţii excepţionale şi realizarea sarcinilor cu risc;

  • Instruirea personalului sistemului penitenciar privind personalitatea deţinuţilor, stilul de comunicare cu deţinuţii, metode eficiente de lucru cu ei, prin desfăşurarea orelor teoretice şi practice privind formarea unor abilităţi şi deprinderi în comunicarea profesională cu deţinuţii, în vederea realizării unei activităţi profesionale eficiente în penitenciar;

  • Realizarea programelor practice şi orelor teoretice privind profilaxia fenomenului arderii emoţionale la locul de muncă şi a fenomenului de deformare profesională, prin desfăşurarea treningurilor psihocorecţionale cu scopul formării rezistenţei la stresul profesional;

  • Asigură suportul şi asistenţa psihologică colaboratorilor instituţiilor penitenciare în urma situaţiilor excepţionale: evadarea deţinuţilor şi operaţiunile de căutare a acestora, luare de ostatici, dezordini în masă, situaţii de conflict;

  • Oferă consultaţii psihologice profesionale colaboratorilor în vederea soluţionării unor sarcini operative de serviciu.

 

Pe parcursul dezvoltării sale, secţia activitate psihologică cu personalul a realizat un număr important de studii în domeniul psihologiei penitenciare. În Activitatea noastră suntem în colaborare cu serviciile resurse umane ale subdiviziunilor, cu serviciile educative, psihologice şi asistenţă socială, cu serviciile medicale, acest lucru având o importanţă majoră în obţinerea reuşitelor profesionale.

 

Perspectivele dezvoltării acestui serviciu  îşi găsesc oglindirea în planurile naţionale ale Republicii Moldova, în concepţia reformării sistemului penitenciar. Astfel, unele din cele mai importante sarcini de perspectivă fiind creşterea numărului de specialişti psihologi care ar oferi asistenţă psihologică  de calitate colaboratorilor, crearea în cadrul fiecărei subdiviziuni a cabinetelor pentru relaxare a colaboratorilor şi dotarea lor cu utilaje speciale, eficientizarea procesului de preselecţie a candidaţilor la angajarea în sistemul penitenciar, crearea unei politici de perfecţionare continuă a psihologilor în instituţii naţionale şi internaţionale.

 

Sarcina unui sistem penitenciar este în a oferi posibilitate condamnaţilor să ducă pe viitor o viaţă social responsabilă, fără încălcarea legilor, ceea ce presupune inclusiv şi un personal sănătos, educat, profesionist. Dacă se va lua în consideraţie problemele individuale ale colaboratorilor, suportul lor moral, întărirea pozitivă a rezultatelor muncii lor, acest lucru le va permite să se simtă mult mai bine şi se vor implica cu o mai multă importanţă în activitatea lor profesională. Asistenţa psihologică a colaboratorilor astfel, reprezintă un factor determinat al succesului profesional şi atingerea scopurilor scontate de către un sistem penitenciar contemporan.

Tags: