Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Justiției

Departamentul Instituțiilor Penitenciare

A A A

Direcţia securitate și investigații operative

 Vitalie GAJU

 

Şef al Direcţiei securitate și investigații operative
Gradul special: locotenent-colonel de justiție
Tel. de contact: 022 409 801

 

Sarcinile principale ale Direcţiei securitate și investigații operative sunt:

 • asigurarea securităţii personale a deţinuţilor, a personalului penitenciarului şi a altor persoane aflate pe teritoriul acestuia;

 • depistarea, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor ce se pregătesc sau se săvîrşesc în penitenciare şi încălările ordinii stabilite de executare a pedepsei penale;

 • preîntîmpinarea şi contracararea evadărilor sau eschivărilor de la executarea pedepsei a deţinuţilor. Contribuirea la căutarea deţinuţilor care au evadat din penitenciar şi condamnaţilor care s-au eschivat de la executarea pedepsei penale din locurile de detenţie;

 • acordarea ajutorului organelor de drept în prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, precum şi în combaterea criminalităţii;

 • depistarea şi curmarea legăturilor neregulamentare ale personalului sistemului penitenciar cu deţinuţii şi rudele acestora;

 • depistarea şi contracararea căilor de pătrundere în penitenciare a obiectelor şi substanţelor interzise;

 • asigurarea supravegherii deţinuţilor şi respectării regimului de detenţie în instituţiile penitenciare;

 • asigurarea izolării şi deţinerii separate a diferitor categorii de condamnaţi prin diversificarea condiţiilor de detenţie, în funcţie de tipul penitenciarului stabilit de instanţa de judecată şi prin schimbarea condiţiilor de executate a pedepsei;

 • asigurarea supravegherii deţinuţilor, executarea de către aceştia a obligaţiilor, realizarea drepturilor şi intereselor legitime ale acestora, securităţii personale şi resocializării lor;

 • asigurarea organizării şi efectuării percheziţiilor deţinuţilor, mijloacelor de transport aflate pe teritoriul penitenciarelor, întreprinderilor din cadrul sistemului penitenciar şi pe teritoriile cu regim special aferente;

 • depistare şi înlăturarea cauzelor şi condiţiilor, ce negativ influenţează asupra activităţii vitale a sistemului penitenciar;

 • contribuirea la corijarea deţinuţilor prin efectuarea supravegherii eficient şi respectării regimului de detenţie în penitenciare;

 • elaborarea regulamentelor, instrucţiunilor, dispoziţiilor, recomandărilor metodice, în scopul îmbunătăţirii activităţii vitale a sistemului penitenciar, organizării şi asigurării eficiente a supravegherii, respectării regimului de detenţie.

Tags: