Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Justiției

Departamentul Instituțiilor Penitenciare

A A A

Direcţia Securitate Internă

Roman Andruşcenco

Şef  al Direcţiei

Grad special: maior de justiţie

Telefon de contact: 022 409 773

 

Direcţia Securitate Internă a DIP a fost creată prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 267 la data de 30 iunie 2011, fiind ascendenta Secţiei securitate internă, ce a fost introdusă în sistemul penitenciar din anul 2008.

 

Direcţia securitate internă a  Departamentului este o subdiviziune de sine stătătoare a Aparatului Central specializată în domeniul asigurării securităţii interne a sistemului penitenciar şi apărării vieţii, sănătăţii, onoarei, demnităţii, drepturilor şi libertăţilor angajaţilor sistemului penitenciar, cetăţenilor (persoanelor juridice) şi deţinuţilor.

 

Activitatea Direcţiei se bazează pe principiile: legalităţii, umanismului, democratismului, respectării drepturilor şi libertăţilor omului, echităţii sociale, cooperării cu organele de stat, organizaţii obşteşti, cetăţeni şi deţinuţi, asigurării transparenţei şi respectării secretului de stat.

 

Asigurarea securităţii interne în sistemul penitenciar prevede activitatea orientată în vederea creării şi menţinerii unor condiţii favorabile, care să asigure realizarea cu succes de către instituţiile şi organele sistemului penitenciar a sarcinilor, prevenirea şi contracararea infracţiunilor, stabilirea persoanelor din cadrul sistemului penitenciar care le organizează, le comit sau le-au comis.

 

Direcţia securitate internă contribuie la asigurarea securităţii, integrităţii, respectării drepturilor şi intereselor legitime ale colaboratorilor sistemului penitenciar şi la protejarea demnităţii acestora precum şi a membrilor familiei lor, în legătură cu exercitarea atribuţiilor funcţionale; desfăşoară măsurile necesare pentru prevenirea, depistarea şi contracararea infracţiunilor, contravenţiilor administrative şi abaterilor disciplinare în care sunt implicaţi colaboratorii sistemului penitenciar; cercetează şi întreprinde măsurile corespunzătoare întru înlăturarea cauzelor şi condiţiilor, care au favorizat comiterea de către colaboratorii sistemului penitenciar a abaterilor disciplinare şi infracţiunilor; asigură securitatea informaţională a sediilor şi edificiilor DIP cît şi întăreşte disciplina de serviciu.

 

Sarcina principală a Secţiei de gardă constă în acumularea operativă, sistematizarea şi prelucrarea informaţiei privind activitatea sistemului penitenciar, raportate de către subdiviziunile DIP şi alte organe/instituţii. În general, activitatea Direcţiei securitate internă este asigurată de către 10 colaboratori.

Tags: