Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Justiției

Departamentul Instituțiilor Penitenciare

A A A

Direcţia Resurse Umane

Natalia ANTONEVICI

 

Şef al Direcţiei 

Gradul special: locotenent-colonel de justiție

Tel. de contact: 022 409 729

 

Direcţia Resurse Umane este subdiviziunea care asigură dirijarea şi planificarea strategică a resurselor umane, recrutarea, selectarea, evaluarea competenţei şi instruirea personalului penitenciar în vederea realizării cu eficienţă maximă a obiectivelor trasate.

 

În activitatea sa, Direcţia resurse umane se orientează pe activităţi de utilizare eficientă a personalului, asigurînd atît realizarea obiectivelor instituţiei, cît şi respectarea managementului muncii în instituţiile penitenciare.

 

Promovarea noilor politici de personal la nivel de instituţie, ne oferă posibilitatea de a gestiona individual fiecare angajat şi de a satisface gestionarea pozitivă a personalului, prin evaluarea competenţelor profesionale, avansarea în grad şi funcţie, asigurarea protecţiei sociale şi consolidarea disciplinei de serviciu.

 

Ghidarea angajatului de la momentul recrutării, numirii şi ulterior pe parcursul întregii activităţi în cadrul sistemului penitenciar sporeşte motivaţia şi responsabilitatea acestora şi creează un mediu benefic pentru consolidarea efectivului.

 

Schimbarea conceptuală a politicii de evaluare a performanţelor profesionale de-a lungul anilor au demonstrat îmbunătăţirea calităţii personalului. Antrenarea acestuia la diferite instruiri şi activităţi de formare, inclusiv cu participarea experţilor internaţionali au contribuit la dezvoltarea multilaterală a abilităţilor acestora, deschiderea mai multor oportunităţi de luarea a deciziilor.

 

Viaţa sportivă a colectivului de penitenciarişti este dirijată de către direcţia nominalizată, care depune eforturi la obţinerea victoriilor în cadrul activităţilor sportive a CSC „Dinamo”, competiţii cu participarea reprezentanţilor organelor de forţă, soldate cu obţinerea locurilor de frunte de către echipa selecţionară a sistemului penitenciar. Direcţia resurse umane este responsabilă de activităţi de consolidare a colectivelor ca Ştafeta militar-sportivă în memoria colonelului Alexei Rusu, sărbători tematice către zile naţionale şi internaţionale.

 

„Cine nu au grijă de bătrînii săi, nu are viitor”. Pensionarii sistemului penitenciar sunt întotdeauna aşteptaţi, ajutaţi şi înaintaţi ca exemplu, angajaţilor în devenire. Sistemul penitenciar are 2215 pensionari.

 

Direcţia resurse umane dirijează procesul de pregătire continuă a personalului atît în Centrul instructiv cît şi la locul de muncă. Contribuţia esenţială a Direcţiei la derularea proiectului de reconstrucţie a Centrului instructiv, a proiectului TWINING, creşterea competenţilor la grupul de top-manageri din cadrul sistemului penitenciar în colaborare cu misiunea NORLAM; instruirea formatorilor în domeniul negocierii conflictelor în penitenciare; a formării în domeniul comunicării şi activităţii cu mass-media; a formatorilor în domeniul promovării drepturilor omului în penitenciare – sunt doar cîteva aspecte ale activităţii resurselor umane în penitenciare. Recrutarea, selectarea candidaţilor la Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” - Bucureşti cît şi Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare - Tîrgu Ocna, contribuie la sporirea calităţii personalului prin absorbţia tinerilor absolvenţi.

   

Sarcinile principale ale Direcţiei resurse umane sunt:

 • selectarea, examinarea şi încadrarea în serviciu cadre profesional pregătite pentru activitatea în serviciile respective ale sistemului penitenciar;

 • înfăptuirea diferitelor măsuri de instruire şi pregătire profesională a colaboratorilor care activează în sistem;

 • organizarea şi realizarea reciclării personalului în dependenţă de necesitatea de serviciu, la promovarea calităţilor morale, spirituale a colaboratorilor;

 • efectuarea analizei, evidenţa calitativă şi numerică a personalului ce activează în sistemul penitenciar;

 • acordarea ajutorului practic instituţiilor penitenciare în selectarea, încadrarea în serviciu, pregătirea profesională a efectivului (personalului);

 • elaborarea materialelor didactico-metodice privind lucrul cu personalul, concepţiile de consolidare a colectivelor penitenciare;

 • cultivarea fidelităţii faţă de ţară, responsabilităţii civice, formarea convingerilor şi atitudinilor adecvate locului şi rolului colaboratorilor sistemului penitenciar în veriga organelor de drept;

 • organizarea instruirii continue a personalului;

 • contribuirea prin diferite forme la consolidarea, eficientizarea şi cultivarea disciplinei de serviciu, a spiritului respectării şi promovării disciplinei de către personalul penitenciar;

 • cooperarea cu serviciile corespunzătoare ale altor ministere pe probleme de personal;

 • elaborarea planurilor tematice, programelor de instruire, materialelor metodice la pregătirea de luptă şi de serviciu;

 • efectuarea măsurilor corespunzătoare de prevenire şi combatere a actelor de corupţie şi protecţionism, şi a altor încălcări a legislaţiei în vigoare;

 • apărarea şi contribuirea la asigurarea drepturilor şi intereselor legitime, a cinstei şi demnităţii colaboratorilor sistemului penitenciar şi a altor cetăţenilor;

 • efectuarea cercetări de serviciu pe cazurile de încălcare a disciplinei de serviciu şi a altor delicte cu elaborarea încheierilor respective;

 • verificarea respectării normativelor stabilite, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Tags: