Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Justiției

Departamentul Instituțiilor Penitenciare

A A A

Direcția regim și supraveghere

Victor Eşanu - Şef al Direcţiei regim şi supraveghere

Gradul special: locotenent-colonel de justiţie

Tel. de contact: 022 409 812

 

Direcţia regim şi supraveghere reprezintă o unitate structurală independentă în cadrul Departamentului Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei, care se subordonează Directorului Departamentului Instituţiilor Penitenciare, având misiunea exercitării controlului asupra executării cerinţelor regimului de detenţie stabilit conform prevederilor legislaţiei în vigoare. Direcţia îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor legalităţii, umanismului, echităţii sociale, democratismului, respectării drepturilor şi intereselor legitime ale omului. În activitatea sa Direcţia se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, legislaţia execuţional-penală, Legea cu privire la sistemul penitenciar, alte legi şi hotărâri ale Parlamentului, decrete ale Preşedintelui, de hotărârile şi ordonanţele Guvernului, ordinele, ordonanţele şi dispoziţiile Ministerului Justiţiei, Regulamentul Departamentului Instituţiilor Penitenciare, actele normative departamentale şi prezentul Regulament.

 

Direcţia participă la conferinţe, seminare cu atribuţii în domeniul respectării regimului de detenţie, prevenirii torturii în penitenciare, cît şi contracararea pătrunderii obiectelor interzise în instituţie


Direcţia regim şi supraveghere are următoarele sarcini de bază: 

- analizarea şi generalizarea activităţii serviciilor regim şi supraveghere din subdiviziunile DIP;

- depistarea şi înlăturarea cauzelor şi condiţiilor ce negativ influenţează asupra activităţii vitale a sistemului penitenciar, planificarea corectă a activităţii serviciului;

- acordarea ajutorului practic şi metodic efectivului din subordine pentru asigurarea strictă a exercitării atribuţiilor de serviciu şi preîntâmpinarea acţiunilor ce contravin prevederilor legislaţiei în vigoare;

- exercitarea controlului asupra izolării şi deţinerii separate a diferitor categorii de condamnaţi, prin diversificarea condiţiilor de detenţie, conform tipului penitenciarului, stabilit de instanţa de judecată şi prin schimbarea condiţiilor de executare a pedepsei;

- organizarea şi efectuarea percheziţiilor inopinate şi generale în instituţiile penitenciare şi teritoriile aferente a acestora,pentru menţinerea regimului, ordinii şi securităţii în penitenciar;

- contribuirea la corijarea deţinuţilor prin efectuarea supravegherii condamnaţilor şi respectarea de către ei a regimului de detenţie în instituţiile penitenciare.

 

Atribuţiile de bază ale Direcţiei sunt:

1.Analizarea şi generalizarea activităţii serviciilor regim şi supraveghere din subdiviziunile DIP;

2.Depistarea şi înlăturarea cauzelor şi condiţiilor ce negativ influenţează asupra activităţii vitale a sistemului penitenciar, planificarea corectă a activităţii subdiviziunii;

3.Acordarea ajutorului practic şi metodic efectivului din subordine pentru asigurarea strictă a exercitării atribuţiilor de serviciu şi preîntâmpinarea acţiunilor ce contravin prevederilor legislaţiei în vigoare;

4.Exercitarea controlului asupra izolării şi deţinerii separate a diferitor categorii de condamnaţi, prin diversificarea condiţiilor de detenţie, conform tipului penitenciarului, stabilit de instanţa de judecată şi prin schimbarea condiţiilor de executare a pedepsei;

5.Organizarea şi efectuarea percheziţiilor inopinate şi generale în instituţiile penitenciare şi teritoriile aferente a acestora, pentru menţinerea regimului, ordinii şi securităţii în penitenciar;

6.Contribuirea la corijarea deţinuţilor prin efectuarea supravegherii condamnaţilor şi respectarea de către ei a regimului de detenţie în instituţiile penitenciare.


 

 

 

 

Tags: