Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Justiției

Departamentul Instituțiilor Penitenciare

A A A

Direcţia Relaţii Publice, Mass-Media şi Secretariat

Oleg PANTEA

Şef al Direcţiei

Gradul special: locotenent-colonel de justiţie

Tel. de contact: 022 409 817

E-mail: o.pantea@penitenciar.gov.md

 

Direcţia Relaţii Publice, Mass-Media şi Secretariat (DRPMMS) este firul de legătură dintre DIP şi opinia publică, societatea civilă, mijloacele de informare în masă sau simpli cetăţeni.

 

DRPMMS este alcătuită din Secţia Relaţii Publice şi Mass-Media şi Secţia Secretariat. Activitatea direcţiei fiind asigurată de către 10 colaboratori.

 

Activitatea Secţiei Relaţii Publice şi Mass-Media (SRPMM) este una multilaterală, dimensiunea acesteia, extinzîndu-se asupra promovării şi stabilirii relaţiilor cu publicul, organizaţiile naţionale şi internaţionale în domeniul ce ţine de competenţa DIP.

 

Arealul de activitatea al SRPMM este unul exhaustiv, accentele definitorii fiind puse asupra promovării imaginii corecte şi obiective a sistemului penitenciar în societate prin intermediul Mass-Mediei, oferirii informaţiei cu privire la activitatea de bază, comentariilor cu privire la problemele de stringentă actualitate, asigurării transparenţei informaţionale în activitatea DIP, asigurării editării publicaţiilor DIP şi administrarea paginei web oficiale etc.

 

De asemenea, SRPMM dirijează relaţiile de colaborare externă, cu organismele internaţionale, guvernamentale şi neguvernamentale, inclusiv cu instituţiile omoloage din alte state, cele ale Consiliului Europei, agenţiile ONU ş.a.

 

Secţia Secreteariat este componenta DRPMMS care se ocupă de organizarea lucrărilor de secretariat în cadrul sistemului penitenciar ce vizează funcţiile de primire, distribuire şi expediere a documentelor, evidenţa şi controlul asupra executării documentelor parvenite în DIP şi elaborate de către subdiviziunile sale.

 

Sarcinile de bază ale Direcţiei relaţii publice, mass-media şi secretariat sunt:

  • promovarea şi stabilirea relaţiilor cu publicul, organizaţiile naţionale şi internaţionale în domeniul ce ţine de competenţa Departamentului Instituţiilor Penitenciare;

  • promovarea imaginii corecte şi obiective a sistemului penitenciar în societate prin intermediul mass-media;

  • organizarea lucrărilor de secretariat în cadrul sistemului penitenciar ce vizează funcţiile de primire, distribuire şi expediere a documentelor;

  • evidenţa şi controlul asupra executării documentelor parvenite în Departamentul Instituţiilor Penitenciare şi elaborate de către subdiviziunile sale.

Tags: