Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Justiției

Departamentul Instituțiilor Penitenciare

A A A

Direcţia de Producere şi Activitate Economică

 

 

Şef al Direcţiei de producere şi activitate economică

Gradul Special: 

Tel. de contact: 022 409 718

 

 

Sarcinile principale ale Direcţiei de producere şi activitate economică sunt:

 • crearea şi majorarea locurilor de muncă pentru condamnaţi în baza dezvoltării producerii proprii şi lărgirii cooperaţiei cu întreprinderi cu diferite forme de proprietate, precum şi dirijarea economiei instituţiilor penitenciare şi întreprinderilor de stat a sistemului penitenciar în baza atribuţiilor sale;
 • organizarea lucrului de inaugurare, formare şi înregistrare a noilor întreprinderi în ordinea stabilită;
 • planificarea volumului producţiei în cantitate şi nomenclatură, în conformitate cu cerinţele peţii de desfacere şi în colaborare cu întreprinderile din cadrul sistemului penitenciar;
 • analiza conjuncturii peţii de materie primă şi de desfacere a producţiei finite, cu elaborarea recomandărilor pentru întreprinderi privind organizarea producerii mărfurilor care se bucură cerere;
 • obţinerea licenţelor pentru mărfurile şi serviciile, produse de către întreprinderile penitenciare, care cad sub activităţi licenţiate;
 • asigurarea întreprinderilor de stat cu acte normativ – tehnice (metrologie, standard şi condiţii tehnice);
 • elaborarea metodelor de organizare şi conducere la pregătirea cadrelor în şcolile de meserii şi la cursurile întreprinderilor instituţiilor penitenciare;
 • contribuirea la dezvoltarea bazei instructive de producere şi la asigurarea cu programe de studiu;
 • coordonarea activităţii şcolilor de meserii, în privinţa selectării cadrelor didactice şi asigurarea acestora cu literatură instructiv - metodică, cu Ministerul Educaţiei, inclusiv cu alte organe;
 • organizarea producerii agrare în scopul îmbunătăţirii alimentaţiei deţinuţilor;
 • organizarea cultivării şi obţinerii materialului semincier propriu pe terenurile agricole ale instituţiilor penitenciare, folosind mijloacele proprii pentru obţinerea asolamentelor optime;
 • coordonarea acţiunilor întreprinderilor miniere la formarea unor tehnologii unice în domeniul securităţii muncii, cercetării zăcămintelor minerale, efectuării lucrărilor geologice etc.;
 • elaborarea actelor normative şi indicilor economici a activităţii instituţiilor şi întreprinderilor penitenciare;
 • prognozarea, planificarea şi efectuarea analizei economice a activităţii bugetare, extrabugetare şi de producere;
 • efectuarea expertizelor, încheierilor şi primirea deciziilor privind:
  • încheierea contractelor de antreprenoriat
  • încheierea contractelor colective de muncă
  • activitatea întreprinderilor penitenciare
  • arenda şi mişcarea mijloacelor fixe şi circulante
  • însuşirea noilor tipuri de producţie;
 • organizarea şi asigurarea corectitudinii aplicării actelor normative privind salarizarea muncii, controlul temeinic în stabilirea categoriilor şi coeficienţilor tarifari, plăţilor suplimentare şi sporurilor;
 • pregătirea încheierilor şi proiectelor ordinelor privind premierea lucrătorilor de conducere a departamentului, instituţiilor şi întreprinderilor, pentru perioada de gestiune;
 • participarea la elaborarea şi coordonarea proiectelor de acte normative;
 • efectuarea analizei bilanţurilor contabile a întreprinderilor penitenciare şi organizarea comisiilor de bilanţ.
Tags: