Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Justiției

Departamentul Instituțiilor Penitenciare

A A A

Direcţia Medicală

Lucia CAUȘ - STRĂJESCU

Şef  al  Direcţiei medicale

Gradul special: maior de justiţie

Tel. de contact: 022 409 756

 e-mail: l.caush@penitenciar.gov.md 

 

      Direcţia medicală reprezintă o unitate structurală independentă în cadrul aparatului central al Departamentului Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei care se subordonează nemijlocit Directorului departamentului si are misiunea de asigurare a asistenţei medicale pentru persoanele private de libertate.

      Direcţia îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor legalităţii, profesionalismului, imparţialităţii, umanismului, echităţii şi asigurării transparenţei.

      În activitatea sa Direcţia se călăuzeşte de prevederile actelor normative ce reglementează statutul profesiei de medic, farmacist, asistent medical sau altă categorie de personal medico-sanitar, precum şi Constituţia Republicii Moldova, legislaţia în vigoare, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrile Parlamentului, hotărîrile, dispoziţiile şi ordonanţele Guvernului, actele normative ale Ministerului Sănătăţii, Regulamentul Departamentului Instituţiilor Penitenciare, actele normative departamentale şi propriul Regulament.     

 

        Direcţia medicală are următoarele funcţii de bază:

 1.  elaborarea politicilor în domeniul acordării asistenţei medicale persoanelor deţinute prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfăşurarea, monitorizarea şi evaluarea implementării privind acordarea asistenţei medicale detinutilor;
 2. supravegherea starii sănătătii persoanelor private de libertate, modul în care se respectă regulile de igienă individuală şi colectivă şi desfăşurarea activităţilor de educaţie pentru sănătate;
 3. acordarea ajutorului consultativ şi organizatorico-metodologic pentru funcționarea efectivă a serviciilor medicale;
 4. elaborarea şi implementarea noilor metode de diagnostic şi tratament în sistemul penitenciar;
 5. achiziţionarea şi repartizarea impertinentă a medicamentelor şi utilajului medical;
 6. executarea legilor şi actelor normative naţionale şi internaţionale în domeniul ocrotirii sănătăţii, precum şi supravegherea respectării normelor etice, disciplinei de serviciu şi legalităţii;
 7. formarea profesională,  motivarea şi menţinerea  personalului medical;
 8. asigurarea interacţiunii cu organele şi instituţiile Ministerului Sănătăţii.

 

Atribuţiile de bază ale Direcţiei sînt:

 1.   Organizează, îndrumă şi controlează activitatea de acordare a asistenţei medicale, inclusiv managementul medicamentelor în sistemul penitenciar.
 2.  Elaborează, coordonează şi implementează programe de sănătate destinate deţinuţilor în vederea promovării şi îmbunătăţirii stării de sănătate. Astfel, coordonează Programul de prevenire a infecţiei HIV şi ITS în penitenciare, Programul naţional de control al tuberculozei în penitenciare, alte programe la care sunt parte serviciile de sănătate departamentale.
 3.  Organizează controlul sanitar-igienic şi antiepidemic, instruirea sanitară în penitenciare
 4.  Centralizează şi analizează datele statistice, referitoare la activitatea medico-sanitară pentru deţinuţi şi le raportează în termenii stabiliţi Ministerului Sănătăţii, întocmind sinteze însoţite de propuneri de măsuri pe care le înaintează spre analiză conducerii
 5.  Formează şi realizează sarcinile Comisiei Medicale Speciale privind selectarea şi prezentarea instanţei de judecată a persoanelor bolnave şi a condamnaţilor care suferă de o boală psihică, pentru aplicarea în conformitate cu legislaţia în vigoare a liberării de la executarea pedepsei pe motiv de boală gravă.
 6.  Formează şi realizează sarcinile Comisiei medico-militare a DIP în conformitate cu legislaţia in vigoare.
 7.  Organizează şi monitorizeză instruirea profesională a personalului medical.
Tags: