Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Justiției

Departamentul Instituțiilor Penitenciare

A A A

Direcţia logistică

Gheorghe Vicol

Șef al Direcției logistică

Gradul special: locotenent-colonel de justiţie

Tel. de contact: 022 409 701

 

Direcţia Logistică (DL) a DIP exercită conducerea, coordonarea şi controlul activităţii de asigurare logistică a sistemului penitenciar al RM în limita competenţei sale. În activitatea sa DL se subordonează conducerii DIP. În cadrul DL sînt trei secţii: alimentare şi echipament (SAE), tehnico-genistică (STG) şi construcţii, reparaţii şi exploatare a imobililor (SCREI).

În activitatea sa, DL se călăuzeşte de Legile RM, acte normative ale Preşedintelui, Parlamentului şi Guvernului RM, de ordine şi dispoziţii ale Ministerului Justiţiei şi DIP.

 

1. Sarcinile principale ale DL:

  • organizarea şi controlul executării procedurilor de aprovizionare şi asigurare tehnico-materială a sistemului penitenciar al RM în limitele competenţei sale;

  • crearea bazei materiale adecvate în penitenciare şi în alte structuri ale sistemului penitenciar în scopul asigurării condiţiilor comunale şi de trai conform standardelor existente.

2. Activităţile de bază a Direcţiei Logistice:

  • aprovizionarea instituţiilor penitenciare cu produse alimentare;

  • aprovizionarea sistemului penitenciar cu resurse energetice (carburanţi şi cărbune);

  • aprovizionarea colaboratorilor cu echipament din dotare şi a instituţiilor penitenciare cu lenjerie de pat;

  • efectuează controlul păstrării, utilizării şi reparaţiei bunurilor imobiliare, în special a clădirilor şi edificiilor de pază;

  • asigurarea bunei funcţionări a reţelelor inginereşti (reţele de apă, canalizare, energie electrică), utilajului şi transportului auto;

  • aprovizionarea instituţiilor penitenciare cu materiale de construcţii şi alte bunuri materiale.

Tags: