Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Justiției

Departamentul Instituțiilor Penitenciare

A A A

Direcţia Inspectare Generală şi Activitate Analitică

Vladimir COJOCARU

Şef de Direcţie

Gradul special: maior de justiţie

Tel. de contact: 022 409 724
E-mail: vl.cojocaru@penitenciar.gov.md

 

         Direcţia inspectare generală şi activitate analitică (DIGAA) este o subdiviziune structurală a Departamentului Instituţiilor Penitenciare, subordonată nemijlocit Directorului DIP.

 

         Scopul direcţiei este asigurarea activităţii de planificare în cadrul DIP, inspectarea generală, analiza, organizarea şi prognozarea activităţii de serviciu a organelor şi subdiviziunilor sistemului penitenciar în domeniul executării sancţiunilor penale.  

 

Sarcinile principale:

  • planificarea activităţii de serviciu în cadrul Departamentului Instituţiilor Penitenciare, controlul executării planificării în cadrul subdiviziunilor sistemului penitenciar;
  • organizarea executării documentelor de politici naţionale şi sectoriale, inclusiv departamentale şi controlul asupra realizării lor;
  • organizarea şi controlul executării de către serviciile şi subdiviziunile sistemului penitenciar a actelor legislative şi normative naţionale, ordinelor şi indicaţiilor Ministerului Justiţiei şi a Departamentului Instituţiilor Penitenciare;
  • coordonarea generală a activităţii de serviciu a organelor şi subdiviziunilor sistemului penitenciar;
  • analiza complexă a situaţiei din cadrul sistemului penitenciar şi a rezultatelor privind executarea sancţiunilor de drept penal;
  • promovarea imaginii generale privind activitatea sistemului penitenciar.

 

Atribuţiile de bază:

  1. Planifică activitatea de serviciu în DIP;
  2. Inspectează activitatea de serviciu a subdiviziunilor sistemului penitenciar, verifică plenitudinea executării prevederilor actelor normative, inclusiv celor departamentale;
  3. Verifică executarea actelor normative;
  4. Activitatea analitică.

 

Realizările:

-   asigurarea planificării corecte şi eficiente a activităţii DIP;

-   asigurarea desfăşurării în termen şi rezultativ a şedinţelor Consiliului consultativ;

-   îmbunătăţirea cadrului legal departamental în domeniul managerial, de planificare, control şi executare a actelor legislative şi normative naţionale;

-   asigurarea eficienţei în activitatea subdiviziunilor DIP prin supravegherea continuă a activităţii acestora;

-   reacţionarea oportună la schimbările situaţiei în activitatea sistemului penitenciar;

-   acordarea ajutorului metodico-practic necesar subdiviziunilor DIP în depăşirea impedimentelor în activitate şi implementarea bunelor practici în domeniu ş.a.

Tags: