Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Justiției

Departamentul Instituțiilor Penitenciare

A A A

Direcţia Financiară

Viorel Vîlcu

Șef al Direcției financiare

Gradul special: colonel de justiţie

Tel. de contact: 022 409 744

 

Sarcinile principale ale Direcţiei financiare sunt:

  • evidenţa şi gestionarea eficientă a mijloacelor financiare şi a valorilor materiale primite (obţinute) de la bugetul de stat, a mijloacelor speciale, precum şi a celor cu titlu gratuit;

  • generalizarea planurilor de finanţare şi dărilor de seamă pe alocaţii bugetare şi mijloace speciale;

  • calcularea şi achitarea prin intermediul băncilor comerciale a pensiilor, indemnizaţiilor şi compensaţiilor;

  • evidenţa decontărilor cu debitori, creditori şi persoanele gestionare.

Sistemul penitenciar este finanţat de la bugetul de stat, prin Departamentul Instituţiilor Penitenciare, precum şi din contul mijloacelor obţinute din activitatea de producere şi altor mijloace speciale.

 

Evidenţa contabilă ce ţine de gestionarea patrimoniului sistemului penitenciar este efectuată de către serviciul financiar, care este format din Direcţia financiară a Departamentului Instituţiilor Penitenciare şi serviciile financiare a instituţiilor  penitenciare şi a altor subdiviziuni subordonate DIP.

 

Sarcinile de bază a Direcţiei financiare DIP şi serviciilor financiare teritoriale constau în ţinerea evidenţei şi gestionarea eficientă a mijloacelor financiare şi a valorilor materiale primite de la bugetul de stat, precum şi a mijloacelor speciale şi ajutoarelor umanitare.

 

 

 

Tags: