Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Justiției

Departamentul Instituțiilor Penitenciare

A A A

Direcţia evidenţă specială

Ion RUSU - Şef al Direcţiei

Grad special: colonel de justiţie

Telefon de contact: 022 409 826

 

Sarcinile principale ale Direcţiei evidenţă specială sunt:

  • dirijarea activităţii serviciilor speciale ale penitenciarelor privind primirea, evidenţa, transferarea persoanelor puse în stare de arest preventiv şi condamnaţilor la pedeapsa cu închisoare şi detenţiune pe viată, eliberarea lor din penitenciare, precum şi alte probleme ce ţin de executarea hotărîrilor instanţelor de judecată;

  • efectuarea analizei ample a evidenţei numerice şi personale a persoanelor deţinute in locurile privative de libertate;

  • repartizarea persoanelor condamnate la închisoare în subdiviziuni în dependenţă de tipul instituţiei penitenciare stabilit în sentinţă;

  • controlul perfectării de către serviciile speciale a materialelor cu privire la liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen şi înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă, amînarea executării pedepsei;

  • controlul respectării de către colaboratorii serviciilor speciale din subdiviziuni a legislaţiei in vigoare şi a actelor normative, ce reglementează activitatea acestora;

  • examinarea petiţiilor şi a altor materiale parvenite de la cetăţeni, condamnaţi, organizaţii de stat şi non-guvernamentale ce ţin de competenţa Direcţiei evidenţă specială;

  • executarea actelor privind graţierea şi legilor despre amnistie;

  • organizarea şi desfăşurarea inspectărilor de verificare şi speciale a activităţii de serviciu a serviciilor speciale ale instituţiilor penitenciare.

Tags: