Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Justiției

Departamentul Instituțiilor Penitenciare

A A A

Detaşamentul cu Destinaţie Specială „Pantera”

Eugeniu FLOREA

Şef al Detaşamentului cu Destinaţie Specială al DIP, colonel de justiţie

 

Orele de primire:

Marţi 13:00-17:00

Joi 13:00-17:00

 

Telefoane  de contact:

Tel: (022)40-57-40

fax:(022) 42-75-29

index MD-2023

 

Detaşamentul cu Destinaţie Specială  „Pantera” a fost fondat la 1 aprilie 1991 şi este o subdiviziune structurală a Departamentului Instituţiilor Penitenciare.

 

Camuflaj, veste antiglonţ, cătuşe, scuturi protectoare, arme sunt doar cîteva de instrumente de luptă şi de activitate a colaboratorilor Detaşamentului „Pantera”. Riscuri, condiţii imprevizibile şi intervenţie profesionistă sunt doar cîteva din provocările majore la care trebuie să facă faţa angajaţii acestei subdiviziuni specializate.

 

Zi de zi cei 70 de colaboratori ai Detaşamentului cu Destinaţie Specială sînt antrenaţi în diverse activităţi, menite să asigure legalitatea şi securitatea în mediul deţinuţilor, activităţi care ar fi imposibile de realizat fără o bună pregătire fizică dar şi o stare morală potrivită.

 

O zi obişnuită de muncă a unui angajat al Detaşamentului presupune în mod obligatoriu realizarea sistematică a pregătirii fizice, diverse probe sportive, cum ar fi: lupta corp la corp, alergare, tragere la ţintă, pregătirea alpinistică şi antitero şi altele.

 

Printre sarcinile şi atribuţiile de bază ale ofiţerilor şi subofiţerilor Detaşamentului cu Destinaţie Specială „Pantera” pot fi enumerate:

-  prevenirea şi reprimarea infracţiunilor şi altor fapte ilicite în instituţiile penitenciare;

-  participarea la asigurarea ordinii de drept în instituţiile de detenţie;

-  asigurarea securităţii condamnaţilor şi a persoanelor aflate în stare de arest;

-  asigurarea securităţii colaboratorilor sistemului penitenciar şi membrilor familiilor lor;

-  colaborarea cu organele de drept privind desfăşurarea operaţiunilor speciale de asigurare a securităţii publice;

-  participarea la acţiunile de reprimare sau lichidare nesupunerilor şi dezordinilor în masă, actelor de huliganism, altor acţiuni ilicite ale condamnaţilor, persoanelor aflate în stare de arest şi altor cetăţeni care destabilizează activitatea instituţiilor penitenciare;

-  neutralizarea criminalilor înarmaţi în instituţiile departamentului;

-  eliberarea persoanelor luate ca ostatici în instituţiile departamentului;

-  participarea la acţiunile de căutare a condamnaţilor sau persoanelor aflate în stare de arest care au săvîrşit acţiuni de evadare¤

-  participarea conform modului stabilit la măsurile de menţinere a ordinii publice şi asigurare securităţii publice în cazul situaţiilor excepţionale, în colaborare cu subunităţi speciale similare din cadrul ministerelor de forţă din Republica Moldova.

-  angajaţii Detaşamentului pot fi implicaţi în alte acţiuni speciale, cum ar fi: acţiunile de salvare a vieţilor omeneşti în procesul lichidării consecinţelor situaţiilor excepţionale.

 

Un principiu obligatoriu al oricărei intervenţii ai colaboratorilor DDS „Pantera” este prevenirea unor situaţii de criză sau excepţionale, iar în cazul în care situaţia nu mai poate fi mediată fără o intervenţie în forţă – reducerea la minim a consecinţelor negative a aplicării forţei fizice sau mijloacelor speciale, ori aplicarea acestora trebuie să fie doar în limite prevăzute de lege.

 

De la fondarea sa şi pînă în prezent Detaşamentul cu Destinaţie Specială „Pantera” a participat la un număr impunător de intervenţii operative în instituţiile de detenţie din ţară, fiind implicaţi şi în Conflictul de pe Nistru. Prima intervenţie de acest gen, dar şi unica prin pericolul pe care l-a reprezentat a fost operaţiunea de la Penitenciarul nr. 6 din Soroca din anul 1991, cînd efectivul cu destinaţie specială a înlăturat o tulburare în masă din partea condamnaţilor. Ulterior, efectivul DDS a participat la mai multe acţiuni de curmare a evadărilor şi reţinere a condamnaţilor evadaţi din penitenciare. Ulterior, efectivul DDS a participat la mai multe acţiuni de reprimare a dezordinilor în masă, după cum ar fi: anul 1996 Penitenciarul nr.8,Bender, anul 1998 Penitenciarul nr.5,Cahul, anul 2000 Penitenciarul nr.9,Pruncul, anul 2001 Penitenciarul nr.17,Rezina, anul 2004 Penitenciarul nr.4,Cricova.

 

Totodată menţionăm că DDS „Pantera”, a participat la toate acţiunile de curmare a evadărilor şi reţinere a condamnaţilor evadaţi din penitenciare.

 

Retrospectiva anilor de existenţă a Detaşamentului ne demonstrează faptul că, perioada în care unitatea s-a format a fost una dificilă, marcată de mai multe situaţii excepţionale care au avut loc în penitenciare: situaţia politică nestabilă la acel moment s-a reflectat şi în mediul penitenciar.

 

În afara de sarcinile stabilite prin lege, Detaşamentul cu Destinaţie specială este antrenat şi în diferite exerciţii practice alături de alte instituţii de asigurare a ordinii publice, cum ar fi: Brigada de Poliţie cu Destinaţie Specială „Fulger” al Ministerului Afacerilor Interne, Detaşamentul „ALFA” al Serviciului de Informaţii şi Securitate, Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat. Aceste acţiuni au drept scop perfecţionarea mecanismelor de interacţiune între subdiviziunile cu destinaţie specială, inclusiv şi în domeniul combaterii terorismului, precum şi perfecţionarea tacticelor de luptă.

 

De-a lungul anilor, Detaşamentul cu Destinaţie Specială „Pantera” a participat la o multitudine de demonstraţii militare, inclusiv la cele internaţionale, alături de colegii din Ucraina, România, Polonia, Rusia, etc. astfel acumulînd o experienţă avansată în diferite aspecte de activitate.

 

După cum orice subdiviziune militară îşi are tradiţiile şi distincţiile, are tradiţiile sale şi Detaşamentul cu destinaţie Specială „Pantera”. Una din cele mai valoroase distincţii pentru colaboratorii Detaşamentului, care este un titlu de onoare de care se poate bucura un număr limitat ai ofiţerilor, „Bereta Purpurie”,. Purtarea Beretei este nu doar o dovadă a meritelor deosebite ci şi confirmarea susţinerii unui examen de forţă, care se organizează anual, şi care nu este susţinut de toţi doritorii.

 

 

Adresa Detaşamentului cu Destinaţie Specială "Pantera": or. Cricova, str. Luceafărul 9.