Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Justiției

Departamentul Instituțiilor Penitenciare

A A A

Direcţia activitate educativă, psihologică şi asistenţă socială

Iuliana CUREA

Şef al Direcţiei

Gradul special: locotenent-colonel de justiţie

 

Tel. de contact: 022 409 766

e-mail: 

 

Sarcinile principale ale Direcţiei activitate educativă, psihologică şi asistenţă socială sunt:

 • organizarea şi monitorizarea activităţii socio-educative şi psihologice cu deţinuţii;

 • consolidarea şi sporirea nivelului de instruire generală şi profesională a deţinuţilor;

 • conlucrarea cu diferite organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale în vederea resocializării deţinuţilor;

 • majorarea nivelului cultural şi intelectual al deţinuţilor;

 • stabilirea unei clime moral-psihologice favorabile în mediul penitenciar;

 • organizarea activităţii de pregătire către eliberare din detenţie şi ulterior reintegrarea socială a persoanelor ce s-au eliberat din penitenciar.

 

Programe socio-educative elaborate de Direcţie pentru diferite categorii de deţinuţi:

 • Programul de iniţiere a deţinuţilor în domeniul ştiinţelor socio-juridice;

 • Programul cu privire la organizarea activităţii cu deţinuţii nou sosiţi în penitenciar;

 • Programul cu privire la pregătirea pentru liberarea deţinuţilor din detenţie – „PROSOCIAL”;

 • Programul cu privire la organizarea educaţiei fizice şi sport cu deţinuţii – „PROSPORT”;

 • Programul cu privire la pregătirea condamnaţilor pentru liberarea condiţionată înainte de termen;

 • Programul cu privire la încadrarea deţinuţilor în cîmpul muncii;

 • Program cu privire la reabilitarea psiho-socială a persoanelor consumatoare de droguri,

 • Program cu privire la reducerea violenţei în mediul penitenciar;

 • Programul de educaţie pentru sănătate în mediul deţinuţilor;

 • Programul de educaţie pentru sănătate;

 • Programul de orientare vocaţională pentru deţinuţii minori;

 • Programul cu privire la organizarea şi desfăşurarea cu deţinuţii a activităţilor de creaţie artistică.

Tags: