Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Justiției

Departamentul Instituțiilor Penitenciare

A A A

Serviciul audit intern

 

Serviciul audit intern are misiunea de a acorda consultanţă şi asigurări obiective privind eficacitatea sistemului de management financiar şi control, contribuind la obţinerea plusvalorii şi oferind recomandări pentru îmbunătăţirea acestuia.

 

În scopul realizării misiunii Serviciului, auditorul intern are acces la toate activităţile entităţilor sistemului penitenciar, pentru a evalua dacă sistemul de management financiar şi control este adecvat şi funcţionează într-un mod care asigură:

 

Eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor;

Conformitatea cu cadrul normativ şi cu reglementările interne;

Siguranţa şi optimizarea activelor şi a pasivelor;

Siguranţa şi integritatea informaţiei.

 

 

-