Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Justiției

Departamentul Instituțiilor Penitenciare

A A A

Cum depun o petiție?

Cetăţenii care se consideră lezați în drepturile şi interesele legitime din partea colaboratorilor sistemului penitenciar pot adresa o petiție (cerere, reclamaţie, propunere, sesizare) conducerii Departamentului Instituțiilor Penitenciare.

 

Modalităţile de depunere a petițiilor:

 

-       -   în scris, pe adresa MD-2032, mun. Chişinău, str. N.Titulescu 35 (prin poştă, la unitatea de serviciu sau la cutiile poştale amplasate la sediul DIP);

 

-         -  în formă electronică, pe adresa dip@penitenciar.gov.md

 

Petiţiile trebuie să fie semnate de autor, indicîndu-se numele, prenumele şi domiciliul. Petiţiile în formă electronică trebuie să conțină informaţii privind numele, prenumele, domiciliul, adresa electronică și semnătura digitală a petiţionarului.

 

Sesizările ce nu întrunesc condiţiile nominalizate se consideră anonime şi nu se examinează.