Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Justiției

Departamentul Instituțiilor Penitenciare

A A A

Centrul Instructiv

Grigore LUPAȘCU

Şef al Centrului instructiv, maior de justiţie

 

Orele de primire:

Luni 14:00-16:00

 

Telefoane  de contact:

Tel/fax: (022) 35-08-20

index MD-2089

 

Formarea profesională a colaboratorilor Sistemului penitenciar constituie premisa necesară şi obligatorie a calităţii executării pedepselor privative de libertate de către deţinuţi, cît şi a evoluţiei profesiei de penitenciarist.

 

Realizînd acest fapt la data de 15 august 1995 prin ord. 175  al MAI RM a fost creat Centrul Metodic Instructiv, care, ulterior a fost redenumit în Centrul Instructiv cu statut juridic de instituţie publică, prin Hotărîrea de Guvern nr.1119 din 14 octombrie 2004, subordonată Departamentului Instituţiilor Penitenciare.

 

Centrul instructiv este situat în localitatea Goian, com.Ciorescu, mun. Chişinău. În perioada anilor 1975-1995, teritoriul pe care la moment funcţionează Centrul de instruire era în folosinţa Comenduirei Speciale, aflate în subordinea Comisariatului de poliţie r. Criuleni. Suprafaţa totală a amplasamentului este de 0,9201 ha, fiind structural format din blocul administrativ, blocul de studiu, terenul sportiv, cantina şi hotel.

 

În cadrul Centrului, pregătirea profesională se realizează atât prin formare iniţială, cât  şi prin formare continuă a colaboratorilor din cadrul sistemului penitenciar. Astfel, cursul de instruire durează în limita de la 1 săptămînă pînă la 3 luni.

 

Instruirea este bazată pe studierea actelor normative ce reglementează activitatea sistemului penitenciar, pe studierea documentelor internaţionale care determină noţiunea şi volumul drepturilor de bază ale omului, acceptate de comunitatea mondială, recomandările internaţionale privind aplicarea acestor documente.

 

Printre disciplinele, cele mai importante, care se studiază în cadrul formării iniţiale pentru colaboratorii angajaţi în sistemul penitenciar se numără: dreptul penal, dreptul execuţional, dreptul constituţional, psihologia penitenciară, pregătirea în domeniul drepturilor omului, etica profesională, cuprinzând mai multe module ce  ţin de diferitele etape ale procesului execuţional-penal sau de specializările din cadrul acestora. 

 

De asemenea, în scopul formării deprinderilor necesare unui bun penitenciarist, se pune accent pe discipline precum instrucţia de front, regulamentele militare, tactica pregătirii speciale cît şi pregătirea fizică.

 

Întrucât colaboratorii sistemului penitenciar sunt cei care contribuie la executarea pedepselor privative de libertate, asigurînd respectarea demnităţii umane, menţinerea ordinii şi disciplinei în rîndurile persoanelor private de libertate, necesitînd în activitatea sa calităţi umane, fizice şi psihice deosebite, rigoare, stabilitate, simţ al comunicării şi autorităţii, contribuind într-o măsură importantă la crearea imaginii justiţiei, în acest sens, este introdus în programă  deontologia profesională şi seminare instructive pe teme legate de comunicare  şi relaţii cu publicul.  

 

Programele de instruire şi planul grafic al cursurilor se aprobă la începutul fiecărui an calendaristic de către Directorul General al DIP.

 

Un moment important în istoria existenţei Centrului Instructiv a avut loc recent, la 11 octombrie 2011 – la inaugurarea blocului de studiu al acestuia, reconstruit cu suportul proiectului „Prevenirea torturii”, finanţat de Uniunea Europeană, co-finanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). Sălile de studii de la etajul doi al Centrului de Instruire au fost reparate şi renovate cu suportul financiar la UE şi PNUD în sumă de circa 2 milioane lei. Condiţii propice pentru cei 600 de angajaţi ai instituţiilor penitenciare din Moldova, care anual absolvesc cursurile Centrului de Instruire, sunt acum asigurate. Concomitent, este necesar de menţionat faptul că, Guvernul a alocat resurse financiare pentru reconstrucţia căminului şi sistemului de încălzire a Centrului de Instruire.

 

Centrul Instructiv este amplasat în comuna Ciorescu, satul Goian.