Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Justiției

Departamentul Instituțiilor Penitenciare

A A A

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante

Anexa 3

la procesul-verbal nr.1

 

 

Ministerul Justiţiei  şi Departamentul Instituţiilor Penitenciare

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

autoritatea publică organizatoare a concursului

 

COMISIA DE CONCURS

 

Lista candidaţilor

admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante

 

specialist în achiziții

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nr. d/o

Nume, prenume

Telefon

e-mail

Comentarii

  1.  

Josan Ion

 

josanivan@gmail.com

---