Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Justiției

Departamentul Instituțiilor Penitenciare

A A A

Anunțuri

Here you can see the full list of announcements.

31/01/2018 | Page

Lista func țiilor vacante în cadrul Departamentului Instituțiilor Penitenciare și subdiviziunile subordonate, conform situației la data de 12.03.2018...Read more
29/08/2014 | Page

Subdiviziuni subordonate DIPRead more
09/07/2015 | Page

APROB Şef al Penitenciarului nr.9 - Pruncul (conducătorul subdiviziunii) locotenent colonel de justiţie Mihail CRĂCIUN ”___” _________________ 2015 Anexa nr.1 la Regulamentul aprobat prin ordinul MJ...Read more
27/03/2015 | Page

APROB Director al DIP, colonel de justiţie Ana DABIJA ”___”_________________2015 Anexa nr.1 la Regulamentul aprobat prin ordinul MJ nr. 426 din ” 30 ” septembrie 20 13 Graficul efectuării atestării...Read more
13/03/2017 | Page

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacanteRead more
19/03/2015 | Page

Cetăţenii care se consideră lezați în drepturile şi interesele legitime din partea colaboratorilor sistemului penitenciar pot adresa o petiție (cerere, reclamaţie, propunere, sesizare) conducerii...Read more
29/08/2014 | Page

Transparență decizionalăRead more
28/08/2014 | Page

Achiziții publiceRead more
29/08/2014 | Page

INFORMAŢIA privind numărul deţinuţilor aflați în penitenciarele Republicii Moldova la 1 ianuarie 2018Read more
05/10/2014 | Page

Introducere: Sistemul penitenciar al Republicii Moldova administrează 17 instituţii penitenciare. Cinci instituţii penitenciare posedă statut de izolator de urmărire penală, un penitenciar este...Read more

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda